• GRATIS VERZENDEN
  VANAF €60 INC. BTW

 • DESKUNDIG &
  GRATIS ADVIES

 • RETOUR TOT
  14 DAGEN

 • ALS OP VOORRAAD
  VERSTUREN tot 15u

Premed.nl respecteert de privacy van al haar klanten. Wij dragen er zorg voor dat alle gegevens vertrouwelijk behandeld worden. Premed.nl zal uw gegevens niet aan derden verkopen of op enig andere manier openbaar maken. Hierbij zal Premed.nl zich altijd houden aan de eisen die de privacywetgeving aan ons stelt. Dit betekent onder andere:

 • Premed.nl legt een aantal gegevens vast voor de afhandeling van uw bestelling. Hiervoor hebben wij uw naam, geslacht, aflever/factuur adres, e-mailadres en uw telefoonnummer nodig. Deze worden uitsluitend gedeeld met derden ten behoeve van het afhandelen en verzenden van uw bestelling. Dit is vastgelegd in een verwerkingsovereenkomst met deze partijen, net als de eisen en het niveau van beveiliging van deze gegevens zodat wij en zij passende maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.
 • Naast deze gegevens zal er ook, voor het afhandelen van uw betaling, verbinding worden gemaakt met onze betalingsprovider. Wij ontvangen en registreren slechts de betaling, dus niet uw bankgegevens. Deze gegevens gebruiken wij alleen voor onze administratie, het laten versturen van de artikelen en het bijhouden van uw bestelgeschiedenis.
 • Indien u zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door u verstrekte gegevens om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij uw e- mailadres, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of dit gebruik ons wettelijk is toegestaan en wij u hierover informeren in deze verklaring

Uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
 • Conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
 • Conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking
  - het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  - een wettelijke verplichting na te komen;
  - om redenen van algemeen belang, of
  - voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen
  is vereist;
 • Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  - u de juistheid van de gegevens ontkent;
  - de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  - we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  - tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
 • Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
 • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

Heeft u hier vragen of opmerkingen over, neem dan telefonisch of per e-mail contact met ons op info@premed.nl of telefoonnummer +31(0)85-2500088 (ma t/m vr van 9:30-17:30u).

Overige gegevens

 • Op onze website komt u ook weblinks naar websites van derden en links naar social-media partijen tegen. Premed Health Care BV heeft geen invloed op de zogenoemde landingspagina’s van deze links en kan daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor het gebruik van deze links.
 • Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. Het gaat bijvoorbeeld om
  - Analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij beter inzicht in het functioneren van de website.
  Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy. Voor deze analyse van het verkeer op onze website gebruiken wij Google Analytics
  waarbij wij uw IP adres alleen in geanonimiseerde vorm met hen delen
  - Functionele cookies hebben wij nodig om de webshop te laten functioneren. Dit zijn bijv. bestanden die bijhouden wat er in uw winkelwagentje zit.
  Wij accepteren het als u cookies uitschakelt; dit beïnvloedt echter wel het prettig functioneren van de website.
 • Op onze site heeft u de optie om met ons te chatten. Bij het gebruik van deze chatbox functie wordt uw IP adres vastgelegd ter bescherming van onze medewerkers en om misbruik tegen te gaan. In geval van ongepast gedrag zal een IP adres geblokkeerd kunnen worden.Premed Health Care BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Mail ons

Bel ons

Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag

+31 (0)30-2294399